Malmö Näringslivsdag

OM NÄRINGSLIVSDAGEN

20 OKTOBER SLAGTHUSET MMX

Malmö Näringslivsdag har länge varit en del av Malmö Näringslivsgala. Näringslivsdagen och galan syftar till att samla och spegla Malmös näringsliv bland annat avseende utmaningar, trender, framgångar, innovation, motgångar, entreprenörskap och nätverkande.

De båda eventen har tidigare ägt rum samma dag. På näringslivsgalan hyllas näringslivet. Priser delas ut till extraordinära händelser, prestationer och insatser i flertalet kategorier som är öppna för vem som helst att bi nominerad till.

På näringslivsdagen står däremot inspiration, entreprenörskap, innovation och nätverk högst på agendan. Näringslivsdagen erbjuder ett forum för näringslivet där möten, nätverkande, varumärkesbyggande, kunskap, utveckling, trendsättning och framtiden står i fokus. Hela näringslivet får en plats och det skapas möjligheter för er som företag att utvecklas och nå nya framgångar.

Från och med i år delas arrangemangen upp. Näringslivsdagen äger rum i oktober 2020 och Näringslivsgalan äger rum i februari 2021.

Hur hänger de två eventen ihop?
Malmös näringsliv är stort, varierat, dynamiskt och förändringar sker i snabb takt. För att de båda eventen ska vara aktuella och relevanta samtidigt som de tydligt hänger ihop delas de from i år upp på två separata event. Eventen kopplas ihop genom näringslivets ”vardag” är fokus på dagen medan belöning och priser för året som gått står i fokus på galan. Malmö Näringslivsdag äger dessutom rum under den period då den öppna nomineringsprocessen pågår till galans priskategorier.

Integritetspolicy

Så behandlar vi personuppgifter.

I samband med evenemanget Malmö Näringslivsdag och kanaler såsom webb, anmälan och sociala medier förekommer insamling av personuppgifter. Detta sker exempelvis i samband med att du anmäler dig och genom ditt deltagande i det digitala eventet. Detta görs i syfte att genomföra eventet, för att möjliggöra nätverkande mellan deltagare, för att ge samarbetsparter möjlighet att kommunicera med deltagarna och marknadsföra de olika delarna av Malmö Näringslivsdag. Uppgifterna behålls endast under en begränsad tid om max 3 år från insamlingsdatum.

Det är viktigt för oss i Malmö stad att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. I enlighet med GDPR, personuppgiftslagen har du rätt att få veta vilka personuppgifter vi har om dig och att när som helst begära rättelse, radering eller begränsning av vår behandling av dina personuppgifter (ex. persondata eller bild/film). Du har alltid möjlighet att avböja eventuell framtida korrespondens efter Malmö Näringslivsdag. Maila: malmobusiness@malmo.se

Läs mer om hur Malmö stad hanterar personuppgifter på malmo.se/personuppgifter.
Läs också mer på https://www.datainspektionen.se/lag…/dataskyddsforordningen/

Scroll to top