Malmö Näringslivsdag

BREAKOUTS

DIGITALT FRÅN SLAGTHUSET MMX

BREAKOUTS MED SAMARBETSPARTNERS

Malmö Näringslivsdags medarrangörer och samarbetspartners bjuder på insikter, kunskaper och inspiration från deras egna arbetsområden. Välj vad du vill lyssna på och ta chansen att prata med våra samarbetspartners och ställ dina frågor!

Kl. 09.50 - 10.20 och 13.00-13.30

Arbetsrättspodden

Arbetstagarna är en livsviktig del i en organisation, men många gånger är den arbetsrättsliga regleringen snårig och innehåller regler som det inte går att bortse från eller avtala bort. I förmiddagspasset för Arbetsrättspodden fokuserar vi på att reda ut tre vanliga, men lite krångliga, arbetsrättsliga frågor. Får arbetsgivaren anställa vem man vill? Vem har ansvaret för arbetsmiljön vid hemarbete? Avsked eller uppsägning – vad är skillnaden? Vi kommer därefter att öppna slussarna och ta emot lyssnarnas frågor som vi besvarar under eftermiddagspasset.

vinge.se

 

Kl. 09.50 - 10.20 

”Show me the money”
Så säkrar du likviditet i förändring

Hur får man koll på kassaflödet när verkligheten förändras? Almi Skåne sätter fokus på smart likviditetsplanering och möter Malmöföretaget Roi Rekrytering som berättar om hur deras resa sett ut - och hur de tänker framåt.

Vi delar också med oss av smarta verktyg och konkreta tips hur du som företagare kan jobba med din strategi framåt.

almi.se

 

Kl. 10.25-10.55

Pandemins framtida effekter på näringslivet

Att coronaviruset snabbt har påverkat samhället - det offentliga, näringslivet och var och en av oss - på ett sätt som vi kanske aldrig har upplevt tidigare är vi alla väl medvetna om. Effekten har påverkat företag och individer på olika sätt och i olika faser och gör fortsatt. För vissa företag är läget akut. För andra syns bättring. Medan en del nu går för högvarv.

Ändrade förutsättningar skapar också behov för företagen att agera för att både överleva och ta vara på de möjligheter som förändringarna skapar. Att sitta stilla har inte varit ett alternativ för många, men vad är bestående förändringar och hur kommer det att påverka företag och branscher framöver? Kommer företagens strategier förändrats? Hur påverkar det medarbetarperspektivet?

Jan Wifstrand, Rapidus, kommer moderera ett panelsamtal med representanter från PwC och näringslivet. Deltagare i panelen uppdateras efter hand.

pwc.se

Kl. 10.25-10.55 och 13.35 - 14.05

Datadrivna insikter för det nya normalläget

Under corona-pandemin har den digitala omställningen gått i rekordfart för att stötta behovet av förändrade sätt att arbeta och leva. För Folkhälsomyndigheten har t. ex anonymiserad och aggregerad rörelsedata från mobilnätet, Telia Crowd Insights varit ett viktigt verktyg. Lyssna på när Kristofer Ågren, chef för Data Insights på Telia berättar mer om detta samt om hur nya tjänster baserade på rörelsedata kan hjälpa såväl offentliga som privata aktörer att ta kontroll över sin nya verklighet. Digital utveckling kommer vara en nyckelfaktor för att få samhället på fötter igen. Tidigare i år började Malmö Stad att använda Telia Crowd Insights för kommuner, med drivkraften att utveckla Malmö med hjälp av smart teknik och faktabaserade insikter.  Det ger möjlighet att se beteenden i samhället, till exempel resmönster som visar hur vi förflyttar oss, men också faktisk data kring aktiviteten inom ett mindre område, t.ex. ett torg, en butik eller en strand visas. Insikterna är värdefulla i allt från planeringen av nya busslinjer och cykelvägar, eller vill förstå besöksströmmar till kommunen eller utanför en butik.

telia.se

Malmö stad

i samarbete med Svensk Form, Ung Svensk Form och SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign.

Kl. 10.25-10.55

Vad kan design göra för näringslivet?

Vilken roll kan design som metod och verktyg för produkter och tjänster ha för företag, och vilka fördelar ger design i hänseende av konkurrenskraft och hållbar tillväxt etc.? Undersökningar visar att företag som aktivt arbetar med design som strategiskt verktyg för företagets utveckling får en större innovationsförmåga och en ökad konkurrenskraft samt bidrar till att varumärket stärks. Hör olika branschrepresentanter samtala och ge goda exempel som visar på vad design kan göra för ditt företag.

Deltagare:
Mats Widbom, Svensk Form
Jonas Olsson, SVID,
Fredrik Forsman, SVID
Jonas Svennberg, Zenit Design
Johanna Wretling Stadler, Zenit Design
Kristina Schultz, Ateljé Schultz Lindberg

svenskform.se
ungsvenskform.se
svid.se
zenitdesign.se
schultzlindberg.se

 

Poolia

Kl. 13.00 - 13.30

Flerdimensionell kandidatutvärdering och ökad objektivitet vid såväl intern som extern rekrytering

Står ni inför en omorganisation och behöver inventera den interna kompetensen? Är det dags för en av era framtida talanger att ta nästa steg och byta roll internt?

Vi delar med oss av våra bästa tips för att kvalitetssäkra din rekrytering såväl externt som när en medarbetare ska utvärderas i en intern tillsättning, eller vid kompetenskartläggning av en hel avdelning.

Med rätt verktyg och med hjälp av vår erfarenhet kan vi hjälpa dig att upptäcka potentialen hos dina medarbetare men även erbjuda insikter i vilka utmaningar som finns.

https://www.poolia.se/om-poolia/kontor/malmo

 

 

Malmö stad

Kl. 13.00 - 13.30

Kreativt kapital grundbulten i framtidens Malmö!

Företag och entreprenörer som bygger sin verksamhet på kultur eller kreativitet, som affärsidé eller som råvara, är en viktig del av Malmös näringsliv. I det här samtalet tittar vi särskilt på branscherna datorspel, design, digitala medier och film. Hur ser det ut idag? Vilka är företagen som sätter Malmö på kartan? Hur stärker vi dessa branscher i framtiden? Och hur bidrar kreativt kapital till en stads attraktivitet och tillväxt.

Deltagare:
Carin Daal, Geist
Caroline B. Le Bongoat, Näringslivskontoret, Malmö stad
Dorte Bo Bojesen, Form/Design Center
Magnus Thure Nilsson, Media Evolution
Ralf Ivarsson, Film i Skåne
Peter Lübeck, Game Habitat
..

Kl.13.35 - 14.05

New World New Skills

Stora delar av näringslivet “upskillar” just nu sina organisationer för att skapa produktivitet, innovation och tillväxt. Det handlar om att bygga och förutse rätt kompetens för framtiden, skapa rätt kulturella förutsättningar samt moderna program och processer för lärande och utveckling för att lyckas med sina kompetensinvesteringar.

Samtalet berör frågor som: Vad driver digitalisering? Vilka krav ställs på ledarskapet? Hur påverkar teknikutvecklingen våra affärer? Hur möter vi de ökade kraven på användar- och medarbetareupplevelser? Hur behöver vi förändra våra arbetssätt och metoder?

I denna podcast samtalar Måns Liljenlov, PwC, med Bo Karlsson, Chief Digital Officer, PwC, om vad företag och organisationer behöver göra för att driva digital transformation, lärande och engagemang i den “nya” världen.

pwc.se

Malmö Näringslivsdag

BREAKOUTS

DIGITALT FRÅN SLAGTHUSET MMX

BREAKOUTS MED SAMARBETSPARTNERS

Malmö Näringslivsdags medarrangörer och samarbetspartners bjuder på insikter, kunskaper och inspiration från deras egna arbetsområden. Välj vad du vill lyssna på och ta chansen att prata med våra samarbetspartners och ställ dina frågor!

Kl. 09.50 - 10.20 och 13.00-13.30

Arbetsrättspodden

Arbetstagarna är en livsviktig del i en organisation, men många gånger är den arbetsrättsliga regleringen snårig och innehåller regler som det inte går att bortse från eller avtala bort. I förmiddagspasset för Arbetsrättspodden fokuserar vi på att reda ut tre vanliga, men lite krångliga, arbetsrättsliga frågor. Får arbetsgivaren anställa vem man vill? Vem har ansvaret för arbetsmiljön vid hemarbete? Avsked eller uppsägning – vad är skillnaden? Vi kommer därefter att öppna slussarna och ta emot lyssnarnas frågor som vi besvarar under eftermiddagspasset.

vinge.se

 

Kl. 09.50 - 10.20 

”Show me the money”
Så säkrar du likviditet i förändring

Hur får man koll på kassaflödet när verkligheten förändras? Almi Skåne sätter fokus på smart likviditetsplanering och möter Malmöföretaget Roi Rekrytering som berättar om hur deras resa sett ut - och hur de tänker framåt.

Vi delar också med oss av smarta verktyg och konkreta tips hur du som företagare kan jobba med din strategi framåt.

almi.se

 

Kl. 10.25-10.55

Pandemins framtida effekter på näringslivet

Att coronaviruset snabbt har påverkat samhället - det offentliga, näringslivet och var och en av oss - på ett sätt som vi kanske aldrig har upplevt tidigare är vi alla väl medvetna om. Effekten har påverkat företag och individer på olika sätt och i olika faser och gör fortsatt. För vissa företag är läget akut. För andra syns bättring. Medan en del nu går för högvarv.

Ändrade förutsättningar skapar också behov för företagen att agera för att både överleva och ta vara på de möjligheter som förändringarna skapar. Att sitta stilla har inte varit ett alternativ för många, men vad är bestående förändringar och hur kommer det att påverka företag och branscher framöver? Kommer företagens strategier förändrats? Hur påverkar det medarbetarperspektivet?

Jan Wifstrand, Rapidus, kommer moderera ett panelsamtal med representanter från PwC och näringslivet. Deltagare i panelen uppdateras efter hand.

pwc.se

Kl. 10.25-10.55 och 13.35 - 14.05

Datadrivna insikter för det nya normalläget

Under corona-pandemin har den digitala omställningen gått i rekordfart för att stötta behovet av förändrade sätt att arbeta och leva. För Folkhälsomyndigheten har t. ex anonymiserad och aggregerad rörelsedata från mobilnätet, Telia Crowd Insights varit ett viktigt verktyg. Lyssna på när Kristofer Ågren, chef för Data Insights på Telia berättar mer om detta samt om hur nya tjänster baserade på rörelsedata kan hjälpa såväl offentliga som privata aktörer att ta kontroll över sin nya verklighet. Digital utveckling kommer vara en nyckelfaktor för att få samhället på fötter igen. Tidigare i år började Malmö Stad att använda Telia Crowd Insights för kommuner, med drivkraften att utveckla Malmö med hjälp av smart teknik och faktabaserade insikter.  Det ger möjlighet att se beteenden i samhället, till exempel resmönster som visar hur vi förflyttar oss, men också faktisk data kring aktiviteten inom ett mindre område, t.ex. ett torg, en butik eller en strand visas. Insikterna är värdefulla i allt från planeringen av nya busslinjer och cykelvägar, eller vill förstå besöksströmmar till kommunen eller utanför en butik.

telia.se

Malmö stad

i samarbete med Svensk Form, Ung Svensk Form och SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign.

Kl. 10.25-10.55

Vad kan design göra för näringslivet?

Vilken roll kan design som metod och verktyg för produkter och tjänster ha för företag, och vilka fördelar ger design i hänseende av konkurrenskraft och hållbar tillväxt etc.? Undersökningar visar att företag som aktivt arbetar med design som strategiskt verktyg för företagets utveckling får en större innovationsförmåga och en ökad konkurrenskraft samt bidrar till att varumärket stärks. Hör olika branschrepresentanter samtala och ge goda exempel som visar på vad design kan göra för ditt företag.

Deltagare:
Mats Widbom, Svensk Form
Jonas Olsson, SVID,
Fredrik Forsman, SVID
Jonas Svennberg, Zenit Design
Johanna Wretling Stadler, Zenit Design
Kristina Schultz, Ateljé Schultz Lindberg

svenskform.se
ungsvenskform.se
svid.se
zenitdesign.se
schultzlindberg.se

 

Poolia

Kl. 13.00 - 13.30

Flerdimensionell kandidatutvärdering och ökad objektivitet vid såväl intern som extern rekrytering

Står ni inför en omorganisation och behöver inventera den interna kompetensen? Är det dags för en av era framtida talanger att ta nästa steg och byta roll internt?

Vi delar med oss av våra bästa tips för att kvalitetssäkra din rekrytering såväl externt som när en medarbetare ska utvärderas i en intern tillsättning, eller vid kompetenskartläggning av en hel avdelning.

Med rätt verktyg och med hjälp av vår erfarenhet kan vi hjälpa dig att upptäcka potentialen hos dina medarbetare men även erbjuda insikter i vilka utmaningar som finns.

https://www.poolia.se/om-poolia/kontor/malmo

 

 

Malmö stad

Kl. 13.00 - 13.30

Kreativt kapital grundbulten i framtidens Malmö!

Företag och entreprenörer som bygger sin verksamhet på kultur eller kreativitet, som affärsidé eller som råvara, är en viktig del av Malmös näringsliv. I det här samtalet tittar vi särskilt på branscherna datorspel, design, digitala medier och film. Hur ser det ut idag? Vilka är företagen som sätter Malmö på kartan? Hur stärker vi dessa branscher i framtiden? Och hur bidrar kreativt kapital till en stads attraktivitet och tillväxt.

Deltagare:
Carin Daal, Geist
Caroline B. Le Bongoat, Näringslivskontoret, Malmö stad
Dorte Bo Bojesen, Form/Design Center
Magnus Thure Nilsson, Media Evolution
Ralf Ivarsson, Film i Skåne
Peter Lübeck, Game Habitat
..

Kl.13.35 - 14.05

New World New Skills

Stora delar av näringslivet “upskillar” just nu sina organisationer för att skapa produktivitet, innovation och tillväxt. Det handlar om att bygga och förutse rätt kompetens för framtiden, skapa rätt kulturella förutsättningar samt moderna program och processer för lärande och utveckling för att lyckas med sina kompetensinvesteringar.

Samtalet berör frågor som: Vad driver digitalisering? Vilka krav ställs på ledarskapet? Hur påverkar teknikutvecklingen våra affärer? Hur möter vi de ökade kraven på användar- och medarbetareupplevelser? Hur behöver vi förändra våra arbetssätt och metoder?

I denna podcast samtalar Måns Liljenlov, PwC, med Bo Karlsson, Chief Digital Officer, PwC, om vad företag och organisationer behöver göra för att driva digital transformation, lärande och engagemang i den “nya” världen.

pwc.se

Scroll to top